Planer

Plan

Beskrivelse

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging.
Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt
Organisasjonspolitikk

 

Ruspolitisk handlingsplan Planen beskriver tiltak for å redusere de sosiale og helsemessige skadene av alkohol i Hemne.