Renovasjon


Generelt


Beskrivelse:

Hemne Kommune har en felles ordning sammen med andre kommuner i Orkdalsregionen (lenke til Hamos).

renovasjonsbil

Målgruppe:

Kriterier/vilkår:

Priser:

Gebyrregulativ Teknisk, Landbruk, Miljø.

Informasjon:

Hvilke dager tømmes det hos meg? Her finner du tømmekalender  Husk å skrive inn gnr og bnr samt riktig år for å få opp riktig kalender.

Samarbeidspartnere:


Behandling


Veiledning:

Vedlegg:

Søknadsfrist:

Sendes til:

Behandling:

Saksbehandlingstid:

Klagemulighet:

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Krav til søker:

Hvis vi svikter:

 

Kontaktinformasjon:

Skjema:

Relaterte tjenester:

Miljørettet helsevern

Lenker:

Hamos

Lovverk/planer:

Avfallsforskriften

Forurensingsloven