Parker og grøntanlegg


Generelt


Beskrivelse:

Hemne kommune drifter og vedlikeholder friområder, grøntarealer og parkanlegg tilknyttet kommunale bygg, veier og ellers på kommunal grunn. Vi utvikler grøntområdene med ulike tilretteleggingstiltak som for eksempel grusing av stier, utsetting av benker og etablering av  bålplasser. I enkelte tilfeller leier Hemne kommune bruksrett til friluftsområder for å kunne tilrettelegge disse for allmennheten.

 

Hemne kommune vedlikeholder ikke lekeplasser. Disse må driftes av grendelag eller velforeninger etter avtale med kommunen.

  

Parker og grøntanlegg trenger årlig vedlikehold i form av oppgrusing av stier, plenslåing, raking, trebeskjæring, nyplanting og annet vedlikehold.

Målgruppe:

Alle innbyggere og besøkende i Hemne

 

Kriterier/vilkår:

Priser:

Tjenesten er gratis

 

Informasjon:

 

Samarbeidspartnere:


Behandling


Veiledning:

Vedlegg:

Søknadsfrist:

Sendes til:

Behandling:

Saksbehandlingstid:

Klagemulighet:

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Parkanleggene skal være velholdte, tilgjengelige og trivselsskapende elementer i Hemne

 

Krav til søker:

Hvis vi svikter:

Gi gjerne tilbakemeldinger med forslag til bedringer av våre park- og grøntarealer

 

 

Kontaktinformasjon:

Naturforvalter Martin Hanssen

Skjema:

Relaterte tjenester:

Friluftsliv
Natur- og naturforvaltning

Lenker:

KIL/Hemne Fotball
Kyrksæterøra Idrettslag

Lovverk/planer:

Handlingsplan for Hemne kommunes grønnstruktur og tilrettelegging for friluftsliv