Tilskudd Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)


Generelt


Beskrivelse:

Det kan gis tilskudd til følgende tiltaksgrupper:

  • planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
  • kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak

Målgruppe:

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom hvor det foregår tilskottsberettiget jordbruksdrift.

Kriterier/vilkår:

Normalt settes frist for gjennomføring av tiltakene til 3 år fra innvilgning.

Priser:

Tjenesten er ikke gebyrbelagt.

Informasjon:

Prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Samarbeidspartnere:

Kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya, og Fylkesmannen i Trøndelag.

Behandling


Veiledning:

Ta kontakt med jordbrukssjefen

Vedlegg:

Den elektronisk søknadsprosessen gjennom altinn og videre til AGROS, gir anvisninger om hviske vedlegg og opplysninger som behøves.

Søknadsfrist:

1. mai og 1. september årlig

Sendes til:

Hemne kommune, 7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen.

Saksbehandlingstid:

Avhengig av møteplan med samarbeidskommunene.

Klagemulighet:

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen.

Merknader:

Den elektronisk søknadsprosessen gjennom altinn og videre til AGROS, gir anvisninger om hviske vedlegg og opplysninger som behøves.

Krav og rett


Krav til oss:

Informasjon om ordninga. Korrekt saksbehandling.

Krav til søker:

Utarbeide  fullstendig søknad.

Hvis vi svikter:

 

Kontaktinformasjon:

Jordbrukssjef Sigmund Nakken

Skjema:

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Relaterte tjenester:

Natur- og naturforvaltning

Lenker:

Lovverk/planer:

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket