Eva Randi Oldervik, Prosjektkoordinator Nye Heim og konsulent i rådmannens stab

Sentraladm.  

Eva Randi Oldervik
E-post:

eva.randi.oldervik@hemne.kommune.no

Telefon:

91352780

Sentralbord:

72460000

Fax:

Mobil:

91352780


Oppgaver:

Konsulent rådmannens stab. Eiendomsskatt; Fagansvarlig eiendomsskatt, saksbehandling, taksering av eiendommer, planlegging av taksering, utarbeide saksfremlegg for behandling i sakkyndig nemnd, protokoll/ekspedering av vedtak, utskriving av eiendomsskatt, besvare henvendelser, forslag til budsjettvedtak, rapportere fra eiendomsskatteområdet m.m. Prosjektkoordinator i Nye Heim kommune.