Hemne Kommune Nyheter http://www.hemne.kommune.no/ Siste nytt fra Hemne Kommune no Godkjent fagprøve - Barne- og ungdomsarbeider http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30525.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30525.html <P>Grøtnes barnehage har fått ny barne- og ungdomsarbeider.</P> <P>Hanne Sporild gikk opp til fagprøven 20.februar med resultatet Meget godt bestått.</P> <P>Vi gratulerer!</P> Moen, Arnt Joar 2019-02-22 Bygdekinoen 4.mars http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30529.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30529.html <P>Program for 4.mars:</P> <P>Kl. 18.00:&nbsp; Pjusken - et vintereventyr</P> <P>Kl. 20.00:&nbsp; Amundsen</P> <P><A href="http://www.bygdekinoen.no/template/PrintForDate.jsp?dato=04.03.2019&amp;id=1074" target=_blank><STRONG>PLAKAT</STRONG></A></P> Moen, Arnt Joar 2019-02-22 Kunngjøring om utskriving av eiendomsskatt 2019 http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30519.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30519.html <SPAN style="FONT-SIZE: 11pt" _fckxhtmljob="7">Med hjemmel i LOV-1975-06-06-29 Lov om eigedomsskatt </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt" _fckxhtmljob="7">til kommunane (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3, vedtok Hemne kommunestyre</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt" _fckxhtmljob="7">&nbsp;i sak 102/10 eiendomsskatt for alle eiendommer i Hemne kommune. </SPAN> Sporild, Solveig 2019-02-21 INNSKRIVING VED SVANEM SKOLE http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-27623.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-27623.html <P _fckxhtmljob="2"><STRONG _fckxhtmljob="2">Onsdag&nbsp;27. februar</STRONG> ønsker vi på Svanem skole årets skolestartere velkommen til innskriving!</P> Gjengstø, Lisbeth Stenfeldt 2019-02-20 Offentlig ettersyn - Lerøy Midt AS - Søknad om arealutvidelse ved lokalitet 26155 Slåttholmen http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30516.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30516.html Hemne kommune har mottatt søknaden fra Lerøy Midt AS om endret arealbruk ved akvakulturlokaliteten Slåttholmen mellom Magerøya og Røstøya&nbsp;på høring. Denne kunngjøres og legges nå ut til offentlig ettersyn. Hanssen, Martin Georg 2019-02-21 Tilkallingsvikar ved Ven oppvekstsenter skole http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30503.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30503.html Vi har behov for tilkallingsvikarer til undervisning på barneskolen. 2019-02-19 Offentlig ettersyn - Lerøy Midt AS - Søknad om utvidet akvakulturtillatelse for settefisk i Belsvika http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30296.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30296.html <DIV><FONT face=Verdana>Hemne kommune har mottatt søknaden fra Lerøy Midt AS om utvidet akvakulturtillatelse for settefisk ved lokalitet Belsvik i Hemne på høring. Denne kunngjøres og legges nå ut til offentlig ettersyn.</FONT></DIV> Hanssen, Martin Georg 2019-02-18 Sommerjobb i helsesektoren? 2. gangs utlysning http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30491.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30491.html Pleie og omsorg har behov&nbsp;for sykepleiere,&nbsp;hjelpepleiere, omsorgsarbeidere,&nbsp;helsefagarbeidere, vernepleiere, kokker, miljøarbeidere, assistenter&nbsp;og/eller studenter/elever med helsefaglig bakgrunn til ferievikariat i perioden 24. juni - 18. august. Sporild, Inger 2019-02-18 Komfyrvaktkampanjen 2019 - vinner av komfyrvakt http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30480.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30480.html <P>Brannvesenet har foretatt trekning av en komfyrvakt&nbsp;i forbindelse med komfyrvaktkampanjen. </P> <P>Den heldige vinneren er Torbjørn Johnsen.</P> <P>Vi gratulerer!</P> 2019-02-15 Komfyrvakt redder liv! http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30450.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-30450.html <P class=MsoNoSpacing style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=Calibri>Fersk statistikk fra DSB viser at brannvesenet hadde 316 brannutrykninger til boliger i Trøndelag i 2018. Hele 48 prosent av utrykningene skyldes komfyren.</FONT></P> Schei, �yvind 2019-02-14