Hemne Kommune Nyheter http://www.hemne.kommune.no/ Siste nytt fra Hemne Kommune no Kunngjøring om utskriving av eiendomsskatt 2017 i Hemne kommune http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25763.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25763.html <DIV style="TEXT-AUTOSPACE: "><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">Med hjemmel i LOV-1975-06-06-29 Lov om eigedomsskatt</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-AUTOSPACE: "><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">til kommunane (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3, vedtok Hemne kommunestyre den</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-AUTOSPACE: "><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">13.12.16 i sak 102/16 eiendomsskatt for alle eiendommer i Hemne kommune.</SPAN></DIV> Oldervik, Eva Randi 2017-02-22 Ung Kultur Møtes - UKM - 2017 http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25928.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25928.html Opsal, Gunn Hilde 2017-02-22 TIMEBANK http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25926.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25926.html Timer i timebank Spjøtvold, Solfrid Johanne 2017-02-20 Jobbe ekstra i sommer? http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25922.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25922.html Har du lyst til å jobbe i sommerferien, eller jobbe ekstra i perioden du ikke har ferie? Gi oss beskjed. Spjøtvold, Solfrid 2017-02-19 Offentlig ettersyn - AquaGen AS - Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25728.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25728.html AquaGen AS søker Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om tillatelse til utfylling i sjø på Vessøra Hanssen, Martin Georg 2017-02-16 PÅRØRENDESKOLE I HEMNE 2017 http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25906.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25906.html Kurs for pårørende og nære venner til personer med demens. Ida L. Hansen 2017-02-15 Bygdekino i KulØr`n 27. februar http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25897.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25897.html <P>Det vises to filmer:</P> <P>- kl. 18.00: Trio - Jakten på Olavsskrinet. 9 års aldersgrense.</P> <P>- kl. 20.00: XXX: Return of Xander Cage. 12 års aldersgrense. </P> Opsal, Gunn Hilde 2017-02-14 PERSONALMØTE http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25895.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25895.html Felles personalmøte for alle ansatte i Pleie og omsorg Hansen, Ida L. 2017-02-14 Høring og offentlig ettersyn Reguleringsplan AquaGen II http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25877.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25877.html Formannskapet i Hemne kommune vedtok den 31.1.2017 å legge forslag til Reguleringsplan AquaGen II ut på høring Lossius, Daniel 2017-02-09 Sommerferie 2017 http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25872.html http://www.hemne.kommune.no/35682/4043/35778-25872.html Snart er sommeren her - og vi er i full gang med planlegging i forhold til rekruttering av ferievikarer Solfrid Spjøtvold 2017-02-08