A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Eva Randi Oldervik, Konsulent - prosj.medarb. komm.reform

Sentraladm.
Skriv ut

Eva Randi Oldervik
E-post:

eva.randi.oldervik@hemne.kommune.no

Telefon:

72 46 01 19

Sentralbord:

72 46 00 00

Fax:

72 46 00 01

Mobil:

913 52 780


Oppgaver:

Konsulent rådmannens stab. Eiendomsskatt; saksbehandling eiendomsskatt, sørge for taksering av eiendommer, planl. av taksering, utarbeide saksfremlegg for beh. i sakkyndig nemnd, protokoll/eksp. vedtak, utskriving av eiend.skatt, besvare henvendelser, forslag til budsjettvedtak, rapportere fra eiendomsskatteområdet m.m. Beredskapskoordinator. Prosjektmedarbeider kommunereformen.