A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Taksering av eiendommer - sjøanlegg

Skriv ut Tips en venn Info
Datert: 12.02.2018

Alle takseringsobjekter registrert før 2012, er nå taksert for eiendomsskatt i Hemne kommune.

Sjøanlegg kan ilegges eiendomsskatt på lik linje med verk og bruk, fra 1.1.2019 som næringseiendommer. Sjøanlegg vil kunne skattlegges uavhengig av om anlegget er forankret til land eller til sjøbunnen. Sjøanlegget må ha vært lokalisert i Hemne kommune mer enn seks måneder i året før skatteåret for å gi adgang til utskriving av eiendomsskatt.

Eier mottar forhåndsvarsel om taksering av sjøanlegget. I dette varselet står det hva Hemne kommune har registrert av opplysninger. I tillegg varsels det om at anlegget i nærmeste framtid vil bli besiktiget av et eksternt firma innleid av Hemne kommune. Samme firma benyttes til bistand for taksering av sjøanlegget. Dette blir lagt til grunn i saksframlegg som blir politisk behandlet av Sakkyndig nemnd. Det er Sakkyndig nemnd som fatter vedtak om ny takst for sjøanlegget.

Sakkyndig nemnd fatter sitt vedtak basert på faktaopplysninger om sjøanlegget, uttale fra eksternt firma som har vurdert og besiktiget sjøanlegget, samt foretar vurderinger etter regler gitt i "Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i henhold til lov om Eiendomsskatt".