A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Taksering av eiendommer - Næringseiendommer, teleanlegg og kraftlinjer

Skriv ut Tips en venn Info
Datert: 27.10.2015

Alle eiendommer registrert før 2012, er nå taksert for eiendomsskatt i Hemne kommune. Dersom det ikke foretas endringer på eiendommen, gjelder taksten i 10 år. Når det foretas oppmåling av nye eiendommer, det blir søkt om endringer på en eiendom eller bygning, utløser dette ny taksering for eiendommen.

Eier mottar forhåndsvarsel om taksering av sin eiendom. I dette varselet står det hva Hemne kommune har registrert av opplysninger om eiendommen. Dette er det svært viktig at eier går igjennom og gir tilbakemelding om det er feil. I tillegg varsels det om at eiendommen i nærmeste framtid vil bli besiktiget av et eksternt firma innleid av Hemne kommune. Hemne kommune leier også inn bistand til taksering av næringseiendommer, teleanlegg og kraftlinjer. Dette blir lagt til grunn i saksframlegg som blir politisk behandlet av Sakkyndig nemnd. Det er Sakkyndig nemnd som fatter vedtak om ny takst for eiendommen.

Sakkyndig nemnd fatter sitt vedtak basert på faktaopplysninger om eiendommen, uttale fra eksternt firma som har vurdert og besiktiget næringseiendommen, samt foretar vurderinger etter regler gitt i "Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i henhold til lov om Eiendomsskatt".