A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Taksering av eiendommer - boliger og fritidseiendommer

Skriv ut Tips en venn Info
Datert: 26.09.2014

Alle eiendommer registrert før 2012, er nå taksert for eiendomsskatt i Hemne kommune. Dersom det ikke foretas endringer på eiendommen, gjelder taksten i 10 år. Når det foretas oppmåling av nye eiendommer, det blir søkt om endringer på en eiendom eller bygning, utløser dette ny taksering for eiendommen.

Eier mottar forhåndsvarsel om taksering av sin eiendom. I dette varselet står det hva Hemne kommune har registrert av opplysninger om eiendommen. Dette er det svært viktig at eier går igjennom og gir tilbakemelding om det er feil. I tillegg varsels det om at eiendommen i nærmeste framtid vil bli besiktiget av Hemne kommune. Deretter blir det laget et saksframlegg til politisk behandling i Sakkyndig nemnd, som fatter vedtak om ny takst for eiendommen.

Sakkyndig nemnd fatter sitt vedtak basert på faktaopplysninger om eiendommen, samt foretar vurderinger etter regler gitt i "Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i henhold til lov om Eiendomsskatt".