A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Økt klordosering Eide kommunale vannverk.

Driftsmelding info TLM

Pga høy vannstand i Rovatnet og fare for dårlig vannkvalitet i grunnvannsbrønnene på Eidsneset er klordosen i drikkevannet rutinemessig økt.

Dette er et tiltak som blir iverksatt når vannstanden i Rovatnet passerer et flomnivå der vi tidligere har sett at det er fare for inntrenging av bakterier i grunnvannsbrønnene.

Vannet i springen er fortsatt trygt for bruk til drikkevann. Den økte klordosen er for å øke sikkerheten ytterligere.

Kravet til oss som vannverkseier er at det skal være minst to barrierer for å sikre trygt drikkevann. For Eide kommunale vannverk har vi i normal drift tre slike barrierer:

  • Den første barrieren er at selve grunnvannsbrønnene verner mot bakterier og forurensing av drikkevannet.
  • Andre barriere i normal drift er desinfisering av vannet med kraftig UV (Ultrafiolett) stråling.  
  • Vi har også i normal drift en tredje barriere som er tilsetting av klor i drikkevannet, men i små mengder. Klor dreper bakterier i drikkevannet.

På grunn av flomsituasjonen, velger vi å øke klordosen på anlegget for å gjøre den tredje barrieren kraftigere når vi vet at grunnvannsbarrieren kan bli redusert. Dette gjør at drikkevannet kan få litt mer smak av klor enn vanlig, samt at det kan lukte mer klor enn vanlig. Klordoser som brukes er vesentlig lavere enn maksimaldose som kan tilsettes drikkevannet, og har ingen negativ virkning på helse.

I tillegg til ekstra klorering økes også UV-bestrålingen av vannet. Dette skjer før klor tilsettes, og har heller ingen negativ virkning på helse.

Klordose vil bli redusert når flomsituasjonen går ned.

Under ser man utviklingen av vannstanden i Rovatnet.

Bildet er klikkbart, og vil da vise et oppdatert plott av siste målinger av vannstand i Rovatnet (kilde NVE)

Vannstand Rovatnet 03.07.2019