A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Høring - Avløpsplan Taftøya

Hemne kommune sendte den 15. april 2019 ut Avløpsplan Taftøya på høring - høringsfrist 14. mai 2019

Hemne kommune har sendt ut «Avløpsplan for boliger og fritidsbebyggelse på Taftøy» til uttalelse i forbindelse med etablering av felles avløpsløsning for deler av Taftøy. Dette jfr forurensingsforskriftens §13-4.

 

Planen sendes på høring til alle grunneiere som anses berørt av planen, samt offentlige høringsinstanser. Planen vil danne grunnlag for videre søknad om utslipp, samt videre arbeid med felles avløpsanlegg i kommunal regi.

 

Planen finnes ved å følge denne linken:

Høring - Avløpsplan for boliger og fritidsbebyggelse på Taftøya

 

 

Da kartgrunnlaget i PDF kan være vankselig å lese, kan en også finne detaljerte kart på følgende nettsteder:

  1. https://arcg.is/1ziqG5
  2. https://hemne-kommune.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3fde6b372af045f3bfbbb95500b64284
Tegnforklaring:

Grønne linjer = Kommunale avløpsledninger

Blå linjer = Kommunale vannledninger

Grå linjer = Private vann og avløpsledninger

 

Uttalelser bes sendt per post eller epost til:

Hemne kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

 
postmottak@hemne.kommune.no
 

Uttalelsen merkes: Høringsinnspill avløpsplan Taftøy saknr 17/2220.

 

Frist for å avgi uttalelse er: 14. mai 2019