A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kunngjøring om utskriving av eiendomsskatt 2019

Eiendomsskatt 3

Med hjemmel i LOV-1975-06-06-29 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3, vedtok Hemne kommunestyre i sak 102/10 eiendomsskatt for alle eiendommer i Hemne kommune.

Hemne kommunestyre vedtok i møte 11. desember 2018, sak 88/18 eiendomsskatt for 2019.

 

Lister over takster og utlignet skatt for 2019 ligger til offentlig ettersyn på Fellestjenester,
1.etg. Rådhuset, Trondheimsveien 1, i 6 uker fra 01.03.19– 15.04.19.
 
Eiendomsskatteseddel sendes eier. Evt. krav om overtakst (klage) bes gitt skriftlig innen 15.04.19. Krav om overtakst sendes Hemne kommune, Eiendomsskattekontoret, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra.
 
Skattesats på næringseiendommer, verk og bruk er 7 promille. For bolig- og fritidseiendommer er skattesatsen 2 promille. Bunnfradrag er satt til kr 100 000,- for bolig- og fritidseiendommer. Nye boliger er gitt 5 års fritak etter ferdigstillelse.
 
Endringer i takstgrunnlag i løpet av eiendomsskatteåret blir gjort gjeldende fra 1. januar påfølgende år. Disse vil få tilsendt ny takstprotokoll.
 
Eiendomsskatten for 2019 forfaller til betaling i 4 terminer: mars, juni, september og desember. Innbetalingskort blir sendt skatteyterne sammen med kommunale avgifter.
 
Mer informasjon om eiendomsskatt fås ved henvendelse til Hemne kommune på tlf 72 46 00 00 eller kommunens hjemmeside: www.hemne.kommune.no
 
Hemne kommune, 21.02.19
Eiendomsskattekontoret