A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

ENDRING AV VEINAVN

Endring av veinavn som følge av kommunesammenslåing - Vollveien

 

I forbindelse med sammenslåing av Hemne – Halsa og deler av Snillfjord kommuner er det oppdaget at flere av de vedtatte veinavn er lik i 2 kommuner. I henhold til anbefaling fra Kartverket er det bedt om at like navn blir endret. Dette for i framtiden å unngå forvekslinger med hvor den enkelte adresse / vei ligger. Det er også fra Kartverkets side anbefalt at de som har flest eiendommer adressert til veien, får beholde navnet slik det er i dag.

I denne sammenheng må Halsa kommune gi nytt navn på 3 veier som har samme navn, Hemne må gi nytt navn på 1 vei, som er Vollveien.

Administrasjonen har i den forbindelse sett på mulige forslag til nytt navn for Vollveien. Vi er kommet til at det foreslås at Kjørseveien som i dag går i fra Skeiet og opp til vannbassenget blir endret slik at veien går fra Skeiet og ned til Bugen. Veien opp til Vannbassenget blir som vedtatt tidligere, en del av Kjørseveien.

Den nummereringen som allerede er gitt for beboere i Kjørseveien, blir ikke endret, men nr for de som tidligere har hatt adresse til Vollveien, blir endret.

 

 

Saken sendes hermed ut på høring til berørte grunneiere innenfor området.Eventuelle merknader til forslaget sendes innen 3/12-2018 til Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller e-post: postmottak@hemne.kommune.no

Etter høringsfristen er over, vil saken bli oversendt Hemne kommunestyre for avgjørelse.