A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

HØRING - ENDRING AV VEINAVN

Endring av veinavn i Hemne

Endring av veinavn: Kjerkveien.

 

Kartverket har i forbindelse med gjennomgang av veinavn, bedt kommunene om å gjennomgå sine veinavn for om mulig å luke bort navn som kan være svært like og som kan forveksles.

 

I Hemne kommune er det spesielt 2 navn som er svært like og som kan føre til forveksling.  Dette gjelder Kirkeveien på Kyrksæterøra og Kjerkveien på Vinjeøra.  For å unngå navneforveksling må derfor 1 av navnene endres. På Vinjeøra er det 2 eiendommer som har adresse til Kjerkveien,  på Kyrksæterøra er det 27 eiendommer som har adresse til Kirkeveien.  Den veien som berører færrest antall eiendommer foreslås derfor endret. 

 

Administrasjonen har sett på mulige løsninger for å gi nytt navn til Kjerkveien.  Denne veien går fra E39 og til den møter Vinjebakken.  I forbindelse med ny E39 som skal bygges, er det i reguleringsplanen vist ny avkjørsel for adkomst til boligfeltet og de eiendommene som ligger på nordsiden av E39.  Dette medfører at de eiendommene som i dag har adresse Vinjefjordsveien i dette området, må omadresseres når nye E39 er fullført. 

 

Administrasjonen vil foreslå at Vinjebakken forlenges fra der den slutter i dag og videre fram til E39, samtidig som de veiene som fører fram til bebyggelsen på Nordsida av E39 gis Vinjebakken som adressenavn.

 

 

 

Det medfører ingen endring i adresse for de som allerede er adressert til Vinjebakken, mens de som er adressert til Kjerkveien samt de som har adresse Vinjefjordsveien i området vil måtte endre navn / nr.

 

Saken sendes hermed ut på høring til de som er berørt av en navneendring.  Merknader til forslaget om endring samt event nytt navneforslag sendes Hemne Kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra innen 3. desember 2018, eller på e-Post: postmottak@hemne.kommune.no

 

Etter høringsfristen er over, vil saken bli oversendt Hemne kommunestyre for avgjørelse.