A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kunngjøring - Vedtak av Reguleringsplan Tunbakken

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at kommunestyret i Hemne i møte den 2.10.2018 i K-sak 65/18 vedtok reguleringsplan for Tunbakken.

Hovedformålet med planen er å legge til rette for utbygging av nye boliger. Relevante dokumenter finner du her:

 

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

 

 

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28, fristen for å klage er 3 uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@hemne.kommune.no.

 

Rådmannen