A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Forslag til reguleringsplan - Lerøy Midt Belsvik - Høring/offentlig ettersyn

Hemne kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Lerøy Midt - Belsvik ut på høring og til offentlig ettersyn

Formannskapet i Hemne behandlet i møte den 19.6.2018 forslag til reguleringsplan for Lerøy Midt - Belsvik som sak 70/18.

Følgende vedtak ble fattet:

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsplan "Lerøy Midt - Belsvik" med planID 16122017004, datert 18.4.2018 med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser datert henholdsvis 1.6.2018 og 31.5.2018 ut til høring og offentlig ettersyn i 9 uker.

 

Planforslaget er utarbeidet av Øystein Tommesen arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Lerøy Midt AS. Planforslagets hovedformål er industri og lager og hensikten er å legge til rette for utvidelse av Lerøy Midt sitt anlegg i Belsvika.

 

Her finner du:

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjoner av planlagt tiltak

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til potmottak@hemne.kommune.no innen 24.8.2018

 

 

Rådmannen