A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Mulig avlingssvikt forårsaket av klima.

Avlingsskade1

Viktig informasjon hvis avlinga kan bli under 70% av normalt.

Etter en utfordrende vinter i forhold til overvintring for enga, og en tørr vår, ser det ikke ut til blir noen stor avling på førsteslåtten. Situasjonen kan bedre seg til de neste slåttene, hvis været blir gunstig.

Ordninga med erstatning for avlingssvikt ved klimabetingede tap gir mulighet for erstatning hvis årets avling totalt etter vekstsesongens slutt, er lavere enn 70% av ei normalavling.

 

For å ha rett til erstatning må årsakssammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal bekrefte skaden, hvordan skaden er oppstått, skadeomfang og hvordan dette har ført til redusert avling. Bilder kan gi god tilleggsinformasjon. 

 

Den som mener å ha avlingsskade må gi melding til kommunen, slik at kommunen har mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises. Kommunens feltkontroll vil også kunne avdekke andre skadeårsaker, som f.eks. ugras eller plantesykdommer. Du kan melde til kommunen via e post til Sigmund.nakken@hemne.kommune.no, til postmottak@hemne.kommune.no, pr telefon til kommunen, pr brev eller til Sigmund Nakkens facebookkonto eller twitterkonto.

 

Avlingssvikten må ha ei klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Hele eller deler av erstatninga kan bli avkorta dersom foretaket ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og har gjort det som en normalt kan regne med for å forebygge tap. Det er også et krav til å høste arealet.