A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Offentlig ettersyn - Måsøval Fiskeoppdrett AS - Søknad om endret plassering av akvakulturanlegg

I medhold av lov av 17. juni 2005 om akvakultur legges søknaden fra Måsøval Fiskeoppdrett AS om endret plassering av lokaliteten Kistvika like nord for Storoddan i Hemne ut til offentlig ettersyn

Søknaden omfatter kun endret plassering og ikke utvidelse av biomasse. Søknaden er allerede behandlet etter plan- og bygningsloven og behandles nå etter lov om akvakultur.

 

Søknadsdokumentene finner du under:

Oversendelsesbrev fra Trøndelag Fylkeskommune

Søknadskjema

Kart med fortøyninger

Kart med godkjent plassering og ny omsøkt plassering

Vedleggsett

Miljøundersøkelse MOMB

Miljøundersøkelse MOMC

Undersøkelser av bunntopografi

Forundersøkelse

Strømmåling

 

Søknaden er også lagt ut til gjennomsyn ved Rådhuset i Hemne.

Eventuelle merknader sendes til:

Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller pr. epost til

postmottak@hemne.kommune.no

 

Frist for merknader er 15. juni 2018