A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Siste frist for søknad om produksjonstilskott.

15 mars er siste frist for å søke om produksjonstilskott 2018 del 1.

Det er fortsatt over 20 foretak med husdyrproduksjon i kommunen som ikke har søkt. Det er altså foretak med husdyr som skal søke denne søknadsomgangen. De som har planteproduksjon uten husdyr skal ikke søke nå. Søknadsfristen 15 mars må oppfattes som absolutt. Kun Fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra søknadsfristen, og kun når der foreligger en spesiell, forbigående årsak utenfor foretakets kontroll som fører til at foretaket ikke oppfyller forskriftas vilkår.

 

Søk ved å gå inn på Landbruksdirektoratets nettside: www.landbruksdirektoratet.no. Trykk på blå linje med teksten "Søk om produksjonstilskott Frist: 15 mars" midt på sida. Følg anvisningene.

Hvis det oppstår problemer med å søke, så ta kontakt med landbrukskontoret.