A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Stadfesting av reguleringsplan Dalumskjølen masseuttak

Hemne Kommunestyre vedtok i møte den 3.10.2017 reguleringsplan for Dalumskjølen masseuttak

Hemne Kommunestyre behandlet i sak 71/17 den 3.10.2017 reguleringsplan for Dalumskjølen masseuttak, følgende vedtak ble fattet:

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan Dalumskjølen Masseuttak - PlanID: 16122016003 som foreslått i plankart datert 6.9.2017 med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse datert 6.9.2017.

 

Planen har som hovedformål Bebyggelse og anlegg - masseuttak og hensikten med planen er å legge til rette for masseuttak på eiendommen gnr. 64 bnr. 1.

Reguleringsplanen består av planbeskrivelse med bestemmelser og konsekvensutredning samt plankart.

 

Rådmannen