A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Brøyting og strøing på veier og plasser

Brøytebil - Artikkelbilde

Hemne kommune har utarbeidet instruks for gjennomføring av vintervedlikehold veier. Denne beskriver den standard som Hemne kommune har pålagt innleide entreprenører.

Hemne kommune har inngått nye avtaler om vintervedlikehold av kommunale veier og plasser for perioden 2016-2020.

I den forbindelse, velger vi å legge ut den instruksen som er gjeldende for vedlikehold av våre veier og plasser, slik at innbyggerne er kjent med de standardkravene som ligger til grunn for vintervedlikeholdet.

Link: Instruks vintervedlikehold kommunale veier og plasser Hemne kommune 2016-2020

 

Ved behov for å varsle om mangelfull brøyting/strøing i forhold til de kravene som ligger til entreprenørene, skal følgende kontaktes:

Kl 0800-1500 (normal arbeidstid ukedager:

Sentralbordet på tlf 72 46 00 00

 

Kl 1500-0800 på (utenfor arbeidstid) ukedager og lørdag, søndag og helligdager:

Teknisk vakt på tlf 72 46 01 42