A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

PÅRØRENDESKOLE I HEMNE 2017

Kurs for pårørende og nære venner til personer med demens.

MELD DEG PÅ PÅRØRENDESKOLEN !

Demensteamet i Hemne starter kurs for pårørende til personer med demens 08.03.2017 i dagsenteret Støa 4.

Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet.

Påmeldingsfrist er satt til 1. Mars 2017.

 Blomster

Hva er pårørendeskolen ??

Gjennom faglige forelesninger, plenums -og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie.

Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

 

En landsomfattende evaluering av pårrøendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Hemne er i regi av Hemne Kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

                                                          

Temaer på kurset                                                                                                                                                        

Kurset er lagt opp over 6 samlinger med følgende temaer :

  • Sykdomslære v/ spesialsykepleier Oddrun Strand Alderspsykiatrisk pol. St. Olavs Hospital.                                                                              
  • Kommunikasjon v/ fylkesleder for Nasjonalforeningen for folkehelsen, Roger  Santokhie.                              
  • Tap -og sorgreaksjoner hos pasient og pårørende v/ Marit Furan Schei, tjeneste for psykisk helsearbeid.
  • Lover og rettigheter/hjelpeverge v/representant fra Fylkesmannen.
  • Betraktninger og erfaringer fra en pårørende v/Olaug Auset.
  • Kommunale tilbud/hjelpemidler v/Lene Glomstad,  Ingrid Folgerø og Ida Lernes Hansen

 

Praktiske opplysninger

Sted : Dagsenteret Støa 4                  Samlinger følgende datoer : 08.03. - 15.03. - 22.03. - 29.03. - 05.04. - 19.04.  

Påmeldingsfrist: 04.03.2013                                                                       Kl. 18.00 - 20.30

For nærmere opplysninger, og påmelding kontakt :

 Ida Lernes Hansen, tlf. 72 46 02 28 / 97 60 30 11  E-post: ida.hansen@hemne.kommune.no   

Ingrid Blakstad Folgerø, tlf 72 46 02 50 / 72 46 02 10 E-post: ingrid.blakstad@hemne.kommune.no