A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Bibliotek Folkebibliotekene skal ha som formål å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. (Utdrag fra Lov om folkebibliotek §1)
Film- og videokonsesjon Nødvendig konsesjon for å drive salg/visning av film/video.
Friluftsliv

Fremme allmennhetens friluftsinteresser og jobber for å sikre allmennhetens tilgang til å utøve friluftsliv

 

Hemne fritidsklubb Å være et attraktivt og spennende fritidstilbud til ungdommer i Hemne kommune.
Hemne Samfunnshus - svømmehallen Gi informasjon om samfunnshuset og svømmehallen og utleie av den.
Hemnehallen Gi informasjon om hallen og utleie av den.
Kommunale tilskudd til kulturarbeid

Formålet med tilskottsordningene er å styrke arbeidet i de frivillige organisasjonene i kommunen, slik at de kan få bedre arbeidsvilkår og bidra til å skape glede, engasjement, trivsel og tilhørighet i kommunen.

MOT i Hemne

Gjennom MOT ønsker vi å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i Hemne kommune. 

Museum Hemne bygdemuseum skal dokumentere, ta vare på og vise fram den lokale kulturarven fra eldre tider og fram til i dag. Det er også viktig å dokumentere samtida for å kunne vise kommende generasjoner hvordan hemnværingene levde på vår tid.
Natur- og naturforvaltning Sikre at natur og naturverdier blir ivaretatt og forvaltet på en forsvarlig måte
Parker og grøntanlegg

Lek, rekreasjon og trivsel

 

Råd og veiledning - kultur Veilede lag og enkeltpersoner slik at de bedre kan utøve sin virksomhet
Råd og veiledning - næringsvirksomhet Øke etablerings- og innovasjonsfrekvensen
Statlige og fylkeskommunale tilskudd til kulturarbeid Stimulere kulturell aktivitet.
Støttekontakt

Gi de som ellers fyller kriteriene en meningsfylt fritid.

Tilskudd næringsvirksomhet Oppstart og utvikling av bedrifter
Ungdomsråd Hemne ungdomsråd skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Hemne kommune

Nyhetsbilde

Enhet for Kultur har flyttet inn i nye lokaler.

Enhet for Kultur i hemne kommune har nå flyttet inn i sine nye lokaler i Øragata (gamle COOP-bygget).

Nyhetsbilde

E- BØKER I BIBLIOTEKET

Nå kan Hemne bibliotek tilby e-bøker til sine lånere.

Har du lånekort og tilhørende PIN-kode ved Hemne bibliotek får du nå tilgang til aktuelle bøker for nettbrett og mobil!