A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

AnsatteNavn Stilling Telefon E-post
Aa, Olav Prosjektleder 97953234 olav.aa@hemne.kommune.no
Aastum, Grethe Renholder
Aastum, Hanna Renholder
Aune, John Oppmålingsingeniør 95040858 john.aune@hemne.kommune.no
Aunhaug, Oddbjørn Vaktmester 46947682
Belsvik, Magne Jøran Enhetsleder 41333353 magne.belsvik@hemne.kommune.no
Bjerkan, Odd Egil Driftsoperatør 98257764 odd.egil.bjerkan@hemne.kommune.no
Bjørkøyli, Helge Førskolelærer 97044672 helge.bjorkoyli@hemne.kommune.no
Eide, Margareth Renholder
Engdal, Lise Merethe Hop Renholder
Gifstad, Aud Renholder
Hammervik, Astrid Renholdsleder 95766902 astrid.hammervik@hemne.kommune.no
Hammervik, Tormod Vaktmester 47908077 tormod.hammervik@hemne.kommune.no
Hanssen, Martin Georg Naturforvalter 92010754 martin.hanssen@hemne.kommune.no
Hartvigsen, Roy Feier 47759428 roy.hartvigsen@hemne.kommune.no
Hauge, Trygve Branninspektør 94839694 trygve.hauge@hemne.kommune.no
Heimsbakk, Inge Driftsoperatør anlegg 41521439 inge.heimsbakk@hemne.kommune.no
Heimsbakk, Jon Olav Vaktmester 48203858 jon.olav.heimsbakk@hemne.kommune.no
Helland, Ole Johan Vaktmester 97624180 ole.johan.helland@hemne.kommune.no
Hjelen, Jens Kåre Vaktmester
Hoff, Vigdis Renholder vigdis.hoff@hemne.kommune.no
Ishoel, Trude Rådgiver - byggesak 91342634 trude.ishoel@hemne.kommune.no
Karlsen, Svein Roger Avdelingsleder bygg 95702380 svein.roger.karlsen@hemne.kommune.no
Kasseth, Bjørn Terje Driftsoperatør anlegg 95121632 bjorn.terje.kasseth@hemne.kommune.no
Kjønsvik, Unni Renholder
Lernes, Ingrid Renholder ingrid.lernes@hemne.kommune.no
Lian, Tor Johannes Driftsoperatør anlegg 91534191 tor.johannes.lian@hemne.kommune.no
Lossius, Daniel Arealplanlegger 93404776 daniel.lossius@hemne.kommune.no
Lund, Bente Fævelen Renholder
Lysevoll, Lillian Renholder - vikar lillian.mollan@hemne.kommune.no
Lysevoll, Veronica
Mahubub, Fadumo
Moe, Ole Brynjar Driftsoperatør anlegg 95042472
Moe, Sissel Sørdal Saksbehandler 91320163 sissel.moe@hemne.kommune.no
Myklebust, Kåre Vaktmester 41408716 kare.myklebust@hemne.kommune.no
Myren, Reidulf Brannsjef 97090715 reidulf.myren@hemne.kommune.no
Nakken, Sigmund Jordbrukssjef 91323648 sigmund.nakken@hemne.kommune.no
Paulsen, Marit Rådgiver - byggesak 91307367 marit.paulsen@hemne.kommune.no
Rimol, Inger Marie Renholder
Ryggvik, Monica Renholder monica.ryggvik@hemne.kommune.no
Saghaug, Ruam Renholder
Snøsen, May Renholder
Solberg, Kari Anne Prosjektleder/Koordinator Søndre Fosen vannområde 91129284 kari.anne.solberg@hemne.kommune.no
Sporild, Arild Vaktmester 95866692
Sporild, Solveig Saksbehandler 91322640 solveig.sporild@hemne.kommune.no
Stavås, Svein Vaktmester 92663498
Stavås, Tove Renholder
Steinveg, Torgeir Avd. ing. anlegg 95058260 torgeir.steinveg@hemne.kommune.no
Strøm, Kjell Sverre Skogbrukssjef 97133596 kjell.sverre.strom@hemne.kommune.no
Støen, Brit Kristin Renholder
Sættem, Grethe Renholder
Sørvik, Edin Feierlærling edin.sorvik@hemne.kommune.no
Tetlie, Resurrection Renholder
Vangen, Anita Renholder

Nyhetsbilde

Varslingssystem for vann-/avløpskunder

Hemne kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling, sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS.

Nyhetsbilde

Kommunalteknisk VA-norm Hemne kommune

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALTEKNISK VA-NORM HEMNE KOMMUNE

Nyhetsbilde

Utleie av Hemnehallen og Hemne Samfunnshus

Utleie av Hemnehallen og Samfunnshuset er nå overtatt av Ekspedisjonen, Fellestjenester, 1.etg. Rådhuset, Kyrksæterøra.
For forespørsel om leie; send e-post til booking@hemne.kommune.no, eller kontakt oss på tlf. 72460000.

Nyhetsbilde

Offentlig høring på forskrift om endret jakttidsramme for elg i Hemne

I forbindelse med søknad fra Hemne kommune om endrede jakttidsrammer for elg, har Sør-Trøndelag fylkeskommune lagt forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag ut på offentlig høring.
Høringsfrist er satt til 29.juni 2015.

Nyhetsbilde

Åpningstider Hemne Gjenvinningsstasjon

HAMOS informerer om endrede åpningstider på gjenvinningsstasjonen i Hemne.

Nyhetsbilde

Mange hytter er uten slokkeutstyr

En undersøkelse viser at over 20.000 hytter i Norge ikke har brannslokkeutstyr.
Dette er en av årsakene til at Hemne brannvesen har fokus på forebygging av hyttebranner.