A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

AnsatteNavn Stilling Telefon E-post
Aa, Olav Prosjektleder 72 46 03 23 olav.aa@hemne.kommune.no
Aastum, Grethe Renholder
Aastum, Hanna Renholder
Aune, John Oppmålingsingeniør 72 46 03 32 john.aune@hemne.kommune.no
Aunhaug, Oddbjørn Vaktmester
Belsvik, Magne Jøran Enhetsleder 72 46 03 24 magne.belsvik@hemne.kommune.no
Bjerkan, Odd Egil Driftsoperatør odd.egil.bjerkan@hemne.kommune.no
Bjørkøyli, Helge Førskolelærer 72 46 01 56 helge.bjorkoyli@hemne.kommune.no
Eide, Margareth Renholder
Engdal, Lise Merethe Hop Renholder
Gifstad, Aud Renholder
Hammervik, Astrid Renholdsleder 72 46 03 36 astrid.hammervik@hemne.kommune.no
Hammervik, Tormod Vaktmester tormod.hammervik@hemne.kommune.no
Hanssen, Martin Georg Naturforvalter 72 46 03 29 martin.hanssen@hemne.kommune.no
Hartvigsen, Roy Feier roy.hartvigsen@hemne.kommune.no
Hauge, Trygve Branninspektør 72 46 03 31 trygve.hauge@hemne.kommune.no
Heimsbakk, Inge Driftsoperatør anlegg inge.heimsbakk@hemne.kommune.no
Heimsbakk, Jon Olav Vaktmester 72 46 03 46 jon.olav.heimsbakk@hemne.kommune.no
Helland, Ole Johan Vaktmester 72 46 01 59 ole.johan.helland@hemne.kommune.no
Hoff, Vigdis Renholder 72 46 02 10 vigdis.hoff@hemne.kommune.no
Ishoel, Trude Rådgiver - byggesak 72 46 03 38 trude.ishoel@hemne.kommune.no
Karlsen, Svein Roger Avdelingsleder bygg 72 46 03 25 svein.roger.karlsen@hemne.kommune.no
Kasseth, Bjørn Terje Driftsoperatør anlegg bjorn.terje.kasseth@hemne.kommune.no
Kjønsvik, Unni Renholder
Lernes, Ingrid Renholder ingrid.lernes@hemne.kommune.no
Lian, Tor Johannes Driftsoperatør anlegg 72 46 03 40 tor.johannes.lian@hemne.kommune.no
Lossius, Daniel Arealplanlegger 72 46 03 33 daniel.lossius@hemne.kommune.no
Lund, Bente Fævelen Renholder
Lysevoll, Lillian Renholder - vikar lillian.mollan@hemne.kommune.no
Lysevoll, Veronica
Mahubub, Fadumo
Moe, Ole Brynjar Driftsoperatør anlegg
Moe, Sissel Sørdal Saksbehandler 72 46 03 21 sissel.moe@hemne.kommune.no
Myklebust, Kåre Vaktmester kare.myklebust@hemne.kommune.no
Myren, Reidulf Brannsjef 72 46 03 30 reidulf.myren@hemne.kommune.no
Nakken, Sigmund Jordbrukssjef 72 46 03 34 sigmund.nakken@hemne.kommune.no
Paulsen, Marit Rådgiver - byggesak 72 46 03 27 marit.paulsen@hemne.kommune.no
Rimol, Inger Marie Renholder
Røstvold, Knut Arve Vaktmester 72 46 01 59 knut.arve.rostvold@hemne.kommune.no
Saghaug, Ruam Renholder
Snøsen, May Renholder
Solberg, Kari Anne Prosjektleder/Koordinator Søndre Fosen vannområde 72 46 03 37 kari.anne.solberg@hemne.kommune.no
Sporild, Arild Vaktmester
Sporild, Solveig Saksbehandler 72 46 03 22 solveig.sporild@hemne.kommune.no
Stavås, Svein Vaktmester
Stavås, Tove Renholder
Steinveg, Torgeir Avd. ing. anlegg 72 46 03 26 torgeir.steinveg@hemne.kommune.no
Strøm, Kjell Sverre Skogbrukssjef 72 46 03 35 kjell.sverre.strom@hemne.kommune.no
Støen, Brit Kristin Renholder
Sættem, Grethe Renholder
Sørvik, Edin Feierlærling edin.sorvik@hemne.kommune.no
Tetlie, Resurrection Renholder
Tøndel, Jarle Prosjektmedarbeider - Heim kommune 901 22 851 jarle.tondel@hemne.kommune.no
Vangen, Anita Renholder

Nyhetsbilde

Varslingssystem for vann-/avløpskunder

Hemne kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling, sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS.

Nyhetsbilde

Kommunalteknisk VA-norm Hemne kommune

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALTEKNISK VA-NORM HEMNE KOMMUNE

Nyhetsbilde

Utleie av Hemnehallen og Hemne Samfunnshus

Utleie av Hemnehallen og Samfunnshuset er nå overtatt av Ekspedisjonen, Fellestjenester, 1.etg. Rådhuset, Kyrksæterøra.
For forespørsel om leie; send e-post til booking@hemne.kommune.no, eller kontakt oss på tlf. 72460000.

Nyhetsbilde

Offentlig høring på forskrift om endret jakttidsramme for elg i Hemne

I forbindelse med søknad fra Hemne kommune om endrede jakttidsrammer for elg, har Sør-Trøndelag fylkeskommune lagt forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag ut på offentlig høring.
Høringsfrist er satt til 29.juni 2015.

Nyhetsbilde

Åpningstider Hemne Gjenvinningsstasjon

HAMOS informerer om endrede åpningstider på gjenvinningsstasjonen i Hemne.

Nyhetsbilde

Mange hytter er uten slokkeutstyr

En undersøkelse viser at over 20.000 hytter i Norge ikke har brannslokkeutstyr.
Dette er en av årsakene til at Hemne brannvesen har fokus på forebygging av hyttebranner.