A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kloakk/avløp

Skriv ut Info
Gyldig fra: 16.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Krav til oss:

Leveringsbestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

Krav til søker:

Leveringsbestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avp - Tekniske bestemmelser 

Hvis vi svikter:

Leveringsbestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser 

 

Kontaktinformasjon:

Torgeir Steinveg

Skjema:

Gravemelding
Gravetillatelse i kommunal veg
Søknad om tilkobling og utføring av vann og avløpsanlegg
Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Relaterte tjenester:

Forurensing og avfall
Miljørettet helsevern

Lenker:

Bestemmelser om bruk av vannmåler
Forskrift om vann og avløpsgebyrer
Gebyrregulativ
Leveringsvilkår
Veiledning for utfylling av søknad om utslipp

Lovverk/planer:

Forurensingsloven

Forurensingsforskriften

Plan- og bygningsloven

Kommunale vass- og kloakkavgifter

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser