A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Konsesjon for erverv av fast eiendom

Skriv ut Info
Gyldig fra: 24.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

 

Kontaktinformasjon:

Jordbrukssjef Sigmund Nakken

Skjema:

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Relaterte tjenester:

Overdragelse av eiendom

Lenker:


Lovverk/planer:

Konsesjonsloven

Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven