A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Smittevern

Skriv ut Info
Gyldig fra: 02.01.2019

Generelt Behandling Krav og rett  

Krav til oss:

Kommunen skal ha en smittevernplan som følger krav i lov og forskrift. Videre skal kommunen ha en oversikt over mulig smitterisiko og prosedyrer for iverksettelse av hensiktsmessige tiltak. Den undersøkende eller behandlende legen skal snarest mulig gi en smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom

a) informasjon om den sykdommen legen mener den smittede har, dens smittsomhet og smittemåter, og om hvilke lover og bestemmelser som gjelder,

b) særskilt personlig veiledning om hva den smittede kan gjøre for å motvirke at sykdommen blir overført til andre.

Legen har ellers plikt til å foreta undersøkelser av smittede personer og smitteoppsporing.

Alle har rett til smittevernhjelp.

 

Krav til søker:

Oppsøke lege og gi opplysninger. I enkelte tilfeller kan det fastsettes plikt for befolkningen eller grupper av den til å gjennomgå bildeundersøkelse, tuberkulinnprøving, blodprøvetaking eller andre tilsvarende undersøkelser som kan gjøres uten fare. Følge den veiledning og de anvisninger som kommunen gir.

Hvis vi svikter:

Både kommune og lege kan klages inn for Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
 

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege Anders Norrman

Enhetsleder helsestasjon Oddlaug B. Brekken

Kommunalsjef Inger Lise Waade

 

Skjema:

Relaterte tjenester:

Legetjeneste
Miljørettet helsevern

Lenker:

Folkehelseinstituttet
Fylkesmannen i Trøndelag
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Mattilsynet
Veterinærinstituttet

Lovverk/planer:

Smittevernloven

Tvangsmulkt

Tuberkuloseregistrering

Antibiotikaresistente bakterier - forhåndsundersøkelse av arbeidstakere i helsevesenet

Frisør og hulltakingsvirksomhet

Smittevern i helsetjenesten

Skadedyrbekjempelse

Helsetilsynsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven