A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kloakk/avløp

Skriv ut Info
Gyldig fra: 16.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Veiledning:

Før tilknytting til det kommunale avløpsnett kan skje, må tilknyttingsavgift  være innbetalt.

Det benyttes eget skjema, søknad om tilkobling og utføring av vann- og avløpsanlegg.

Før graving settes igang må det innhentes tillatelse til graving/tilknytting/rørlegging i henhold til Plan- og bygningsloven.

Kryssing av offentlig veg krever tillatelse fra vegeier. (Kommunen, Statens Vegvesen eller private)

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles forløpende.

Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 kyrksæterøra

Behandling:

Søknader om utslippstillatelse behandles administrativt.

Saksbehandlingstid:

Kort  saksbehandlingstid.

Klagemulighet:

Vedtak som er fattet kan i henhold til forvaltningslovens § 27 tredje ledd kan påklages.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag behandler klagen.

Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.

Klagen sendes:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200  Kyrksæterøra

 

Kontaktinformasjon:

Torgeir Steinveg

Skjema:

Gravemelding
Gravetillatelse i kommunal veg
Søknad om tilkobling og utføring av vann og avløpsanlegg
Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Relaterte tjenester:

Forurensing og avfall
Miljørettet helsevern

Lenker:

Bestemmelser om bruk av vannmåler
Forskrift om vann og avløpsgebyrer
Gebyrregulativ
Leveringsvilkår
Veiledning for utfylling av søknad om utslipp

Lovverk/planer:

Forurensingsloven

Forurensingsforskriften

Plan- og bygningsloven

Kommunale vass- og kloakkavgifter

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser