A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Konsesjon for erverv av fast eiendom

Skriv ut Info
Gyldig fra: 24.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Veiledning:

Spørsmål om utfylling av søknaden kan rettes til kommunen.

Vedlegg:

Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

Søknadsfrist:

Søknad sendes innen 4 uker etter at avtale om kjøp er inngått eller innen 4 uker etter at erverver har fått rådighet over eiendommen.

Sendes til:

Hemne kommune, 7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Søknadene behandles av Hemne kommune. Politisk utvalg er Driftsutvalget.

Klagemulighet:

Fylkesmannen i Trøndelag
 

Kontaktinformasjon:

Jordbrukssjef Sigmund Nakken

Skjema:

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Relaterte tjenester:

Overdragelse av eiendom

Lenker:


Lovverk/planer:

Konsesjonsloven

Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven