A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Smittevern

Skriv ut Info
Gyldig fra: 02.01.2019

Generelt Behandling Krav og rett  

Veiledning:

Ved å oppsøke lege

Klagemulighet:

Både lege og kommune kan klages inn for Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Hvis det fattes enkeltvedtak, kan vedtaket klages inn for Fylkesmannen.
 

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege Anders Norrman

Enhetsleder helsestasjon Oddlaug B. Brekken

Kommunalsjef Inger Lise Waade

 

Skjema:

Relaterte tjenester:

Legetjeneste
Miljørettet helsevern

Lenker:

Folkehelseinstituttet
Fylkesmannen i Trøndelag
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Mattilsynet
Veterinærinstituttet

Lovverk/planer:

Smittevernloven

Tvangsmulkt

Tuberkuloseregistrering

Antibiotikaresistente bakterier - forhåndsundersøkelse av arbeidstakere i helsevesenet

Frisør og hulltakingsvirksomhet

Smittevern i helsetjenesten

Skadedyrbekjempelse

Helsetilsynsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven