A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Grunnskole Alle elever i Hemne skal sikres et godt læringsutbytte. Opplæringen skal foregå i et inkluderende fellesskap med respekt for mangfoldet og elevens egenart. Den må ta utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetninger og være forankret i et positivt menneske- og læringssyn.