A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om kommunefuglenHvitryggspetten

Etter initiativ fra Norsk Ornitologisk Forening, Hemne lokallag, vedtok Hemne kommunestyre i 2002 å opprette Hvitryggspetten som kommunefugl i Hemne.

Hvitryggspetten er den sjeldneste spetten i Europa. Den norske bestanden er anslått til å ligge på mellom 1700 og 1800 par, og hekker hovedsaklig langs kysten fra Oslofjorden og opp til Trøndelag. Hemne er trolig sammen med Snillfjord og Orkdal, de deler av Trøndelag som har fast tilhold av arten, således er Hemne et ytterpunkt for artens utbredelse i Europa.

Les mer om Hvitryggspetten!