A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Nyhetsarkiv

  Nyhet Dato Ingress
Åpning Sodvinhallen imorgen!! 24.05.2019
Læreplass i institusjonskokkfaget (3. gangs utlysning) 24.05.2019

Er du engasjert og motivert, og ønsker yrkeskompetanse i produksjon av mat på institusjoner? Vi har ledig læreplass i institusjonskokkfaget med oppstart høsten 2019.

Ledig stilling - assistent 24.05.2019 Vi har ledig 60 % fast stilling som assistent ved Vinje barnehage
Ledig stilling - sykepleier 24.05.2019 Vi søker sykepleier i 80,99 % fast stilling i enhet Pleie og omsorg. 
Til deg som har Andrea C. Løvaas som fastlege 20.05.2019 Fastlege Andrea C. Løvaas går ut i foreldrepermisjon 16.5.2019 og blir borte i ca ett år framover
Kino på kulØr`n mandag 27. mai 16.05.2019
Ledig stilling - psykiatrisk vernepleier (2. gangs utlysning) 15.05.2019 Vi søker psykiatrisk vernepleier til et vikariat i en spennende stilling i enhet Pleie og omsorg
Godkjente listeforslag, kommunestyrevalget Heim kommune 14.05.2019

Valgstyret i Heim kommune, behandlet i sitt møte 09.05.19, sak 8/19.

Følgende ble vedtatt;

Hovedopptak - Hemne kulturskole 10.05.2019 Nå er det mulig å søke om plass på Hemne kulturskole for høstsemesteret 2019!
Lykkens portal - Ole Ledahl 09.05.2019

Et arrangement i regi av Den kulturelle spaserstokken. Tirsdag 21. mai kl. 15.30 ved Hemne aktivitetssenter.

Til eget akkompagnement fremfører Ole Ledahl perler fra en rik trøndersk viseskatt. Alle er velkomne! Inngang kr. 50,-.

Utredning ny drikkevannkilde Eide kommunale vannverk 09.05.2019

Hemne kommunestyre har vedtatt utredning av ny vannkilde til Eide kommunale vannverk.  Denne saken har fått mye oppmerksomhet, og derfor velger vi å legge ut litt mer informasjon om saken.

17.mai Kyrksæterøra 07.05.2019

Program for dagen finner du nedenfor.

17.mai Kyrksæterøra.

Sommerles 06.05.2019
17. mai på Svanem 03.05.2019 Her finner du programmet for dagen.
Helsestasjonen orienterer 03.05.2019 Jordmor på plass noen dager.
DUGNAD HELSENTER 03.05.2019 Dugnad
Høring - Avløpsplan Taftøya 01.05.2019 Hemne kommune sendte den 15. april 2019 ut Avløpsplan Taftøya på høring - høringsfrist 14. mai 2019
Ledige lærerstillinger 26.04.2019 Vi har flere ledige lærerstillinger ved Sodin skole og SFO og Vinjeøra skole og SFO
Ledig stilling - barne- og ungdomsarbeider 26.04.2019 Vi har ledig 37,33 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Vinjeøra skole og SFO
Ledige stillinger 26.04.2019
Ledig stilling - PP-rådgiver, 100 % fast stilling 26.04.2019 Vi søker PP-rådgiver til en spennende og utfordrende stilling i kommunens pedagogisk psykologiske tjeneste
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 25.04.2019 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.
Ledig stilling - assistent 25.04.2019 Vi har ledig 100 % fast stilling som assistent ved Ven oppvekstsenter barnehage
Ledig stilling - psykiatrisk vernepleier 24.04.2019 Vi søker psykiatrisk vernepleier til et vikariat i en spennende stilling i enhet Pleie og omsorg
Helsestasjonen orienterer. 23.04.2019 Helsestasjonen er uten jordmor en periode.
Åpningstider Hemne bibliotek, påska 2019 15.04.2019 Stengt 15.04 - 19.04
Hemne - Trøndelags kulturkommune 2019 12.04.2019
Ledige stillinger - barnehagelærer og pedagogisk leder 12.04.2019 Er du utdannet barnehagelærer og på jakt etter jobb? Vi har ledige stillinger i Bakkely barnehage og ved Ven oppvekstsenter barnehage.
Spørreundersøkelse om Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 11.04.2019

I forbindelse med etableringen av Heim kommune skal del lages en ny plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi ønsker å kartlegge dine aktivitetsvaner. Dette er en kort spørreundersøkelse. Det vil ta kun noen få minutter å svare på den. Vi håper så mange som mulig tar seg tid, slik at vi får mange tilbakemeldinger.

Høring - Reguleringsplan Vollanekra 11.04.2019 Hemne kommune vedtok den 9.4.2019 å legge forslag til reguleringsplan for Vollanekra ut på høring og til offentlig ettersyn.
Helsestasjon for ungdom 09.04.2019 Helsestasjon for ungdom stengt.
Listeforslag kommunestyrevalget i Heim kommune. Oppdatert pr. 01.04.19 09.04.2019

Med hjemmel i Valgloven § 6-6 (1) skal listeforslagene legges ut til off. ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Sommerjobb for ungdom 08.04.2019

Hemne kommune yter også i 2019 tilskudd til sommerjobb for ungdom i Hemne.

Tilskuddet gis som et lønnstilskudd til arbeidsgivere som tar inn ungdom i alderen 16-21 år til sommerarbeid.

Kino på kulØr`n mandag 15. april 08.04.2019

Det vises to filmer:

- 18.00: Drømmeparken. 6 års aldersgrense.

- 20.00: HellBoy. 12 års aldersgrense.

Leie av lokaler til trening. 08.04.2019

Hemne kommune minner om at alle som ønsker å trene / øve i Hemnehallen, Hemne Samfunnshus og svømmehallen, må levere søknad om treningstid for 2019 / 2020.

Treningstidene følger skoleruta, så det vil ikke være treninger i skolens ferier.

BEREDSKAPSØVELSE 03.04.2019 Øverste ledelse i Hemne kommune deltar i dag i beredskapsøvelse Sodd
Ledig stilling - sekretær 01.04.2019 Ved  merkantil avdelingen i Pleie og omsorger det ledig 50 % fast stilling som sekretær.
Hvem kan handle på dine vegne om du ikke blir i stand til det selv ? 29.03.2019 Informasjonskveld med ansatte fra Fylkesmannen i Vergemål - Fremtidsfullmakt - Legalfullmakt
Ledig stilling - vaktmester 26.03.2019 Ved Teknisk, Landbruk, Miljø er det ledig 100 % fast stilling som vaktmester.
Høring av søknader til Svarthammaren vindkraftverk 26.03.2019 Offentlig møte Hotell Koselig torsdag 28.03 Kl 18:00 og høring av tre søknader til Svarthammaren vindkraftverk i Snillfjord kommune
Ledig stilling - sykepleier (2. gangs utlysning) 22.03.2019 Vi søker sykepleier i 70,96 % stilling i enhet Pleie og omsorg. 
Til den som har mulighet til å hjelpe oss til å arbeide for et bedre klima 22.03.2019 Klasse 6B ved Sodin besøkte rådhuset fredag 22.mars og overleverte rådmann Torger Aarvaag erklæring om tiltak for et bedre miljø i nærområdet.
Direktesending av kommunestyret 21.03.2019 Kommunestyrets møte 26. Mars blir første sending av sitt slag.
Kulturmidler 2019 20.03.2019

Søknadsfrist er satt til 1. april 2019

MOBILER FUNNET VED HEMNE HELSESENTER 20.03.2019 To mobiler funnet ved Hemne helsesenter
Kino i kulØr`n mandag 1. april 2019 19.03.2019

Det vises to filmer:

- kl. 18.00: Dumbo. 9 års aldersgrense.

- kl. 20.00: Ut og stjæle hester. 12 års aldersgrense.

Læreplass i institusjonskokkfaget (2. gangs utlysning) 19.03.2019

Er du engasjert og motivert, og ønsker yrkeskompetanse i produksjon av mat på institusjoner? Vi har ledig læreplass i institusjonskokkfaget med oppstart høsten 2019.

Ledig stilling - Helsefagarbeider 18.03.2019 Vi har ledig 62 % fast stilling som helsefagarbeider i enhet Pleie og omsorg.
Hemne kommune digitaliserer utsendelse av faktura 15.03.2019
Frist - innlevering av listeforslag Kommunestyrevalget 2019 15.03.2019

Vi minner om frist for innlevering av listeforslag til Kommunestyrevalget 2019.

Frist for innlevering er egentlig 31.mars, dette er imidlertid på søndag.

Iht Valgloven vil fristen dermed være Mandag 01.april 2019 kl. 12.00.

Forslag levert etter den tid vil bli avvist.