A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Rullering av tiltaksplan 2020

Kommunen har vedtatt en plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for årene 2014 - 2017. Planen har en egen tiltaksdel (oversikt over planlagte anlegg), denne skal revideres hvert år. Dette er en forutsetning for bl.a. å få spillemidler fra staten til prosjekter som skal gjennomføres i Hemne.

Organisasjoner, enkeltpersoner eller grupper, bedrifter og offentlige virksomheter kan komme med forslag til tiltak. Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og gjeldende utgave av tiltaksplanen (oversikt over planlagte anlegg) finner du her:

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 - 2017

Tiltaksplan (planlagte anlegg) for 2019 - 2022

Frist for å komme med innspill til tiltaksplanen er 01.10.2019.

Innspill sendes: Hemne kommune, Enhet for kultur i post eller e-post: postmottak@hemne.kommune.no