A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Høring Reguleringsplan Tunbakken

Hemne kommune vedtok den 8.5.2018 å legge forslag til reguleringsplan for Tunbakken ut på høring og til offentlig ettersyn

Formannskapet i Hemne kommune behandlet i møte den 8.5.2018 forslag til reguleringsplan for Tunbakken som sak nr. 58/18.

Følgende vedtak ble fattet:

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan Tunbakken, med planID 16122016002, datert 14.2.2018 med tilhørende planbeskrivelse datert 14.2.2018 og bestemmelser datert 30.4.2018 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

 

Planforslaget er utarbeidet av Sørli arkitekter as på vegne av tiltakshaver AWW eiendom as. Planområdet ligger øverst i Støllia, er om lag 10 dekar stort og omfatter eiendommene gnr/bnr 102/29, 102/161, 102/688 og 102/810. Deler av Vesseseterveien og Stølan omfattes av plangrensen.

 

Her finner du:

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til postmottak@hemne.kommune.no innen 2.7.2018

 

 

 

 

 

 

Rådmannen