A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Feiing - fritidseiendommer

INNHENTING AV INFORMASJON

Etter vedtak fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet, er det innført ny forskrift om brannforebygging. Dette medfører at også fritidsboliger kommer inn under krav om feiing og tilsyn. Kommunene er nå pliktig til å gjennomføre feiing/tilsyn etter behov på alle fyringsanlegg installert i bygninger. Behov og hyppighet skal være basert på risiko. Byggets alder, kvalitet på fyringsanlegg og bruk av dette, blir lagt til grunn for vurderingen.
Det er samme regler for fritidsboliger som for helårsboliger når det gjelder adkomst for feier.
 
Bygningseier har etter forskrifta plikt til å opplyse kommunen om eksisterende og nye fyringsanlegg, og ved endringer av fyringsanlegget. Vi ønsker nå en tilbakemelding på om du har fyringsanlegg/skorstein på din fritidseiendom, slik at vi får oppdatert vårt register i henhold til kravene i forskrifta.
 

Det er utarbeidet eget skjema som kan benyttes ved tilbakemelding til kommunen.  Skjemaet sendes også ut i post til eiere av fritidsboliger. 

Skjemaet når du med å trykke her.

 
Frist for registrering er 1.juli 2018.
 

Ev spørsmål kan rettes til brannsjef Reidulf Myren på tlf 97 09 07 15 eller til feier Roy Bjarne Hartvigsen på tlf 47 75 94 28.

tjenester_feiing_003_133x116px