A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Overvintringsskade i eng (isbrann)

Overvintringsskadet eng

Ordninga med tilskott til reparasjon av overvintringsskadet eng er falt bort.

Ordninga med tilskott til overvintringsskadet eng har falt bort (2016). Men ordninga med erstatning for avlingssvikt for klimabetinget avlingsskade finnes. Ordninga gjelder altså klimabetinget avlingssvikt som det ikke går an å forsikre seg mot. Det forutsettes at overvintringsskaden er reparert. Det er viktig å kunne dokumentere at skaden skyldes klimatiske forhold. Når det er et faktum at skaden kommer til å gi avlingssvikt skal kommunen varsles slik at den kan inspisere arealet. Avlingen må være lavere enn 70% av en normalavling for alt arealet en høster før man er berettiget avlingsskadeerstatning.

 

Hvilke vilkår gjelder for å få erstatning:

 

  1. Du må sørge for god dokumentasjon av klimaskaden og melde tidleg i frå om skaden til kommunen
  2. Søk innan fristen 31. oktober
  3. Sørg for å begrense tapet mest mogleg
  4. Du må ha meir enn 30 % svikt  i den enkelte vekstgruppa i planteproduksjon
  5. Det er ikkje mogleg å forsikre seg mot tapet gjennom td. allment tilgjengeleg forsikringsordning
  6. Produksjonssvikten skuldast klimatiske forhold
  7. Føretaket må drive fagleg forsvarleg