A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Desentralisert sykepleierutdanning - kun dager igjen til søknadsfristen utgår

Sykepleiere

Har du tenkt å søke, men fortsatt ikke gjort det? Da begynner det å haste, for søknadsfristen for opptak til studiet er 15. april.  

Ønsker du å utdanne deg til sykepleier ligger det nå godt til rette for det her i Hemne. Kommunen er også i ferd med å få på plass stipendordning for utdanningen.

Hemne formannskap tilrådde i sak 39/18 at kommunen går inn for å yte utdanningsstipend til studenter som er bosatt eller ansatt i Hemne kommune. Størrelsen på stipendet tilrås til kr. 2.000,- pr. studiepoeng, dvs. kr. 60.000 pr. semester ved beståtte eksamener. Saken sluttbehandles i kommunestyret 24. april.

 

Søknad på utdanningsstudiet sendes inn på Samordna opptak sine sider https://www.samordnaopptak.no/info/

Mer informasjon om desentralisert sykepleierutdanning på heltid finner du på Orkdalsregionen sine nettsider.