A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Offentlig ettersyn - Søknad om økt vannuttak fra Heimsvatnet til settefiskproduksjon

Lerøy Midt AS planlegger å søke om utvidelse av produksjonen av settefisk ved anlegget i Belsvika. I den forbindelse søkes det om utvidelse av vannuttaket fra Heimsvatnbet.

Det søkes om å øke gjennomsnittelig vannuttak fra 3 m3 / min til 8 m3/ min . Søknaden omfatter ikke endring av maksimalt vannuttak i forhold til gjeldende konsesjon.

Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker. To eksemplarer av søknaden er også lagt ut til offentlig ettersyn ved Rådhuset i Hemne.

NVE be om at merknader og uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen 13.04.2018

Uttalelser kan også sendes pr e-post til nve@nve.no eller pr. post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Pb. 5091 Majorstua, 0301 Oslo