A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Ordførerens hjørne

Odd Jarle Svanem

 

Hei alle sammen!

 

"Løkk med jula" som vi sier i disse trakter. Julehøytida er over og tiden mellom jul og nyttår er tid for ro og refleksjon. Juleforberedelsene var som vanlig hektisk og i år var det julemarked på KulØrn, og utenfor ble den formelle markeringa med tenning av lysene på julegrana gjennomført. Regn og vind er ikke uvanlig i adventstiden og 1.søndag i advent ble det ”grisevær”. Et ordtak er at ”Det er aldri dårlig vær, bare dårlige klær” Det må jeg si at folk på øra har funnet ut av, de møter opp selv om været er dårlig.

 

Tyskstien ble også i år dekt med tente lykter, en tradisjon som hører med for å få julestemning på Kyrksæterøra. Takk til dere som bruker deres fritid til å tenne lyktene, for å glede oss alle.

Det politiske arbeidet i 2017 har vært preget av ro og enighet. Et omforent budsjett for 2018 forteller sitt. Økt grunnbemanning på helsesentret, hjemmesykepleien, helsestasjon og på teknisk etat, var det enighet om. Selv om vi tar ned litt bemanningen på Sodin Skole på grunn av mindre elever, mener politikerne at driften av Hemne kommune går godt. Det gleder mitt SP hjerte at det nå er fred rundt våre 2 grendaskoler på Svanem og Vinjeøra.
Kommunens utfordringer på Eide vannverk var store ved årets start, med nødvendig beskjed om å koke vannet for å være på den sikre siden. Utfordringene tar politikerne alvorlig via investeringsbudsjettet, og ansatte i kommunen vil sette i gang utredning for å finne den beste løsningen for fremtiden.
En annen viktig sak er brannstasjon. Kommunen har fått pålegg om utbedring av brannstasjon med tidsfrist 1/7-19, dette tas alvorlig. Vi er også i dialog med Aure, Halsa, Surnadal og Rindal for et tettere brannkorpssamarbeid. Disse brannkorpsene har allerede i dag tette bånd og ny brannlov vil bidra til felles ledelse.
Politikerne i Hemne har også i 2017 hatt fokus på kommunereformen. Stortinget har vedtatt at den nye kommunen, bestående av Halsa, Hemne og deler av Snillfjord, skal tilhøre Trøndelag fylke. Vi har i skrivende stund ikke fått bekreftelse fra departementet vedrørende navnet på den nye kommunen, men mest sannsynlig godtas Heim. Jeg har forståelse for at mange i Hemne ikke er bekvem med det nye navnet. Dette var en vanskelig sak for meg som ordfører i Hemne og leder av Fellesnemnda. Det har blitt feil samme hva jeg stemte og valgte derfor å gå for et nytt navn som er i trå med intensjonsavtalen. Det valget jeg tok er rett som leder av Fellesnemnda, men feil for ordfører i Hemne.
år som i fjor er det umulig å gå inn i julefeiringen uten å tenke over alt det triste som skjer rundt om i verden. Vi blir stadig minnet om dette gjennom TV-. Årets TV-aksjon gikk til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt i flere land. 
Vi hadde også i år utdeling av årets ildsjelpris og jeg vil benytte anledningen til å gratulere Jorun Sættem, med prisen for innsatsen i lag og organisasjoner og spesielt for Robergrennet. Jeg vil også gratulere damelaget i fotball for deres innsats i 1. divisjon, en prestasjon i seg selv å være blandt de 24 beste i Norge. Jeg må også nevne arbeidsgruppen som jobber for å realisere en storhall i Hemne. Det ser nå ut til at de klarer å samle nok kapital ved spleiselag mellom kommunen, bedrifter, tippemidler og dugnadsinnsats, slik at hallen blir en realitet.
Hemne Kommune deler ut kulturpris annethvert år og i år ble prisen delt ut til Maria Stolsmo for hennes innsats i lag og organisasjoner. Hun har spesielt vært aktiv for Hemne Kirke, hvor hun har bidratt gjennom mange år. I 2017 er Hemne Kirke 200 år og i deres jubileumsår har hun jobbet mye med tilstelninger og utstillinger. Hun fikk prisen utdelt i en smekfull kirke under Wamp konserten. Jeg vil gratulere både Maria og Hemne Kirke.
Mine gratulasjoner går også til Lian Trevarefabrikk som årets bedrift 2017, for deres lange og stolte historie som har bidratt til utviklingen på Kyrksæterøra i over 100 år. Bedriften har nå over 100 dyktige medarbeidere som har ført til økt omsetning og store investeringer.

Jeg er mektig imponert over den jobben som gjøres rundt om i kommunen, bedrifter, frivillige lag og organisasjoner og jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle sammen. Hemnesamfunnet er heldige som har dere.

 

Jeg håper at året 2018 blir et godt år for oss alle.

Ønsker alle sammen et Godt Nytt år.