A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Høring Reguleringsplan Kynnsvikbugen Småbåtklubb

Ortofoto Kynnsvikbugen

Formannskapet i Hemne fattet den 31.10.2017 vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for Kynnsvikbugen Småbåtklubb ut på høring og til offentlig ettersyn

Planforslaget er utarbeidet av Areal og Plan as på vegne av tiltakshavere Kynnsvikbugen Småbåtklubb og AquaGen as. Planens hovedformål er Bebyggelse og anlegg - Industri og Småbåtanlegg. Planområdet er om lag 32 dekar stort og ligger i Kynnsvika, på vestsiden av Hemnfjorden, ca. 7 km. fra Kyrksæterøra sentrum. Plangrensen omfatter eiendommene gnr/bnr 68/4, 68/11 og 68/24 samt siktlinje på 68/5. Hensikten med planen er å legge til rette for videre drift av AquaGen sitt landanlegg samt etablering av småbåtanlegg for lokale brukere.

Planforslaget består av plankart og planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser og KU.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes til Hemne kommune, Trondhiemsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til postmottak@hemne.kommune.no innen 18.12.2017.

 

 

Rådmannen