A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Tilskudd vedlikehold private veier

Vei - Vesseseterveien

Hemne kommune skal også i år tildele tilskudd til vedlikehold av private veier.

Midlene fordeles ut fra en pott på kr 158.000, og i henhold til politisk vedtatt reglement.

Hemne kommune anmoder nå om at aktuelle veiiag oppdaterer sine grunnlagsdata, og sender dette inn til Hemne kommune med referanse til sak 17/1817. Det skal også sendes en oppdatering på hvem som er ansvarlig for det enkelte veilag, samt oppdatert kontonummer til veilaget hvis det er endringer.

Det henvises for øvrig til reglement for tildeling av kommunalt tilskudd til private veger

 

FRIST FOR Å MELDE TILBAKE TIL HEMNE KOMMUNE ER 01.11.2017

 

Følgende grunnlagsdata er i dag registrert:

Anlegg Lengde Husst. Ant.   
      hytter
Kårøydalsvegen 8500 3 30
Opsalvegen 1750 5 5
Staursetvegen 1500 4  
Haukvik-Barhalsvegen 1800 4  
Størsetveg-Opsalplass 300 5 2
Hofset-Hofsetnes 1500 9 2
Flaugli-Lysevoll 5000 3 12
Lidal-Stolsmo 2300 8 13
Lenes-Lenesstølan 800 1 2
Momyr-Moe 2800 5 14
Bugtaåsen-Øyebakken 1600 10  
Grøtv.-Grøtan-Bekkehe. 3300 9  
Lernes-Lerneshaug 500 3  
Lernes-Nordlernes 800 6 1
Bergvegen 1300 7 1
Oddan-Bjørkøyli 1200 9 11
Storh.-Vassv.-Breidabl. 1300 7  
Smedlia-Øyebekken 300 1 1
Rustlivegen 2500 2 23
Neskleiv-Neshaug 700 2 1
Riksvegen-Ness 1100 6 2
Riksvegen-Aastad 700 3  
Veg-Vågaunet 2500 2 32
Riksvegen-Valaasen 1610 2 2
Taftø kai-Taftø-fylkesv. 1300 8 50
Belsvikvegen 1600 5 14
Bjerknesvegen 3000 3 27
Snekvikvegen 2000 2 13
Gjengstø-Årføret 1100 4  
Gjengstø-Str.-Fagerh.-Vik 3150 4 83
Fagervik-Stamnes 2900 5 66
Oternesvegen 670 2 15
Hellandsj.-Kvernbukt 500 1 1
X kom.veg-Strand-Løvbukt 500 3  
Fylkesveg 293-Aabukt 400 1  
Bjørkøy m/ kai 300 1 0
Aunemo-Aune 400 1  
Aunemo-Gammelaune 300 4 0
Røstvold m/ bru 400 3  
Riksvegen-Scheibakken 600 2  
Fylkesvegen-Sporild 600 4  
Bjerknes-Bjerkneshaug 700 1 3
Myrhaug-Fagervoll 400 3 15
Holla-Skogan 300 4 0
Gårdsveg Stølan, Holla 350 1 1
Riksveg 71-Leitet m.v 500 3 1
Hovde gårds og grendev. 300 3  
Aunåsen-Vikøy-Øverøyan 1200 3 1
Kom.veg-Vågan 350 2 5
Riksveg- Øvre Stavås 300 3  
Riksvegen-Fjelnsetåsen 700 3 2
Erling E. Stølen 700 1 0
Lars Vassli 300 1 1
Heim-Heimstrøa 500 2 3
Nervik-Stølen 300 1  
Fossdalsvegen 3500 1 6
Nessaveien 547 2 3