A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Husdyrgjødselspredning uten nedmolding.

Tørrgjødselspredning

Husdyrgjødselspredning uten nedmolding i henhold til brukets gjødselplan,

I henhold til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Kan kommunen fastsette en frist som er senere enn 1/9 for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding, hvis vekstsesongens lengde og kommunens vassdrag tillater det.

Det tillates at gjødsel av organisk opphav (husdyrgjødsel) kan spres uten nedmolding til og med 20/9-2017. Spredning skal skje i henhold til brukets gjødslingsplan.

I perioden 21/9 til og med 31/10 kan gjødsel av organisk opphav spres når den moldes ned seinest 18 timer etter spredning. Spredningen skal skje i henhold til brukets gjødselplan.

I perioden 1/11 til 15/2 kan det ikke spres gjødsel av organisk opphav. Gjødsel av organisk opphav kan heller ikke spres på snødekt eller frossen mark.

Vårgjødsling uten nedmolding kan ikke gjøres før vekstsesongen begynner.