A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Høring: Opphold sykehjem eller bolig

Ny forskrift om rett til opphold sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Bakgrunnen for forskriften er lovendring i pasient -og brukerrettighetsloven og helse-og omsorgstjenesteloven om rett til

opphold i sykehjem mm. som trådte i kraft 1. januar 2017.

Lovendringen er vedtatt for å sikre den enkelt pasient/bruker bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt kriterier for tildeling og venteliste

når det gjelder retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig med særskilttilrettelagt for heldøgns tjenester

Kommunen er etter lovendringen forpliktet til å fastsette i forskrift kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

Forskriften skal regulere at søkere til langtidsopphold i  sykehjem eller tilsvarende bolig med særskilttilrettelagt for heldøgns tjenester har rett til å få et vedtak om å stå på kommunens venteliste

Det er utarbeidet et forslag til forskrift og denne legges fram til politisk behandling i kommunestyre 31.10.2017.

Forskriften vil tre i kraft 1. januar 2018

Høringsfrist 20.09.2017

 

Forskrift om rett til sykehjemsplass 

 

Høringssvar sendes til:

Postmottak

Hemne kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

postmottak@hemne.kommune.no