A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Navneforslag til Ny kommune Halsa, Snillfjord og Hemne

Kommunene Halsa, Snillfjord (1/3) og Hemne skal slå seg sammen til ny kommune 01.01.20 og det inviteres til Idèdugnad for nytt navn til den nye kommunen

Det er valgt en politisk arbeidsgruppe med medlemmer fra alle tre kommunene som skal foreslå ett eller flere navn for Fellesnemnda. Før endelige forslag sendes over til Fellesnemnda, vil det bli innhentet råd fra Norsk Språkråd. Fellesnemnda vil sende inn endelig(e) forslag til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet Navnet skal være en del av en forskrift som Kommunal og Moderniseringsdepartementet skal vedta. Frist for Fellesnemnda er 01.11.17.  

 

Navneforslaget bør ledsages av en begrunnelse som oppfyller følgende kriterier:

  • Det nye navnet bør ha historisk og kulturell forankring i det området den nye kommunen dekker og være dekkende for mest mulig av det geografiske området kommunen dekker.
  • Målet er å finne fram til et navn som bidrar til at alle innbyggerne kan kjenne tilhørighet til den nye kommunen.

 

Navneforslag med begrunnelse må være oss i hende senest 10.09.17.

 
Navneforslag kan sendes på e-post: postmottak@hemne.kommune.no eller til
Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra
– alternativt kan det leveres til Fellestjenesten i Hemne Rådhus.