A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Presentasjoner fra heldagssamling næringsplan 9. mai

Hemne - prøv du å

En stor takk til de som møtte på heldagssamlingen i forbindelse med utarbeidelsen av strategisk næringsplan. Presentasjonene som foredragsholderne benyttet på samlingen er nå lagt ut og kan nås fra lenken nedenfor.

I arbeidet med å lage ny strategisk næringsplan for Hemne kommune, ble det arrangert en heldagssamling med 25 deltakere fra næringslivet og det offentlige. Dagen startet med foredragsholdere som ga oss inspirasjon, ny kunnskap og et grunnlag for arbeidet resten av dagen. Rulleringsgruppen med Odd Jarle Svanem, Ove B Strømmen, Ståle Vaag, Torger Aarvaag, Malin Sæther, Svein Waade og Willy Merkesnes, hadde forberedt dagen og la fram sine forslag til strategier for vurdering/prioritering. Oppsummeringen sendes direkte til deltakerne.

Foredragene finner du ved å trykke på foredragstittel nedenfor:

Innledning og program heldagssamling næringsplan

Digital utvikling og samfunnet, Svein Waade

Konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv - Innovative anskaffelser

Lokal verdiskaping gjennom nyetablering og gründervirksomhet

Kjennetegn ved kommuner som lykkes med næringsutvikling