A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Varsel om oppstart av planarbeid - Høring av planprogram

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles oppstart av planarbeid og høring av planprogram i forbindelse med detaljregulering i Kynnsvikbugen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av privat småbåthavn med 20-30 båtplasser samt videre drift og utvikling av AquaGen AS sin virksomhet på området. Planområdet omfatter eiendommene gnr 68, bnr 4,5,11,og 24 ved Kynnsvikbugen i Hemne.

Spørsmål og merknader til planarbeidet, samt høringsuttalelser til planprogrammet kan rettes til Areal og Plan AS innen 5.5.2017

 

Følgebrev finner du her

Forslag til planprogram finner du her