A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Nye rutiner for tildeling av treningstider

For sesongen 2017/2018  må det framsettes søknad om fast treningstid i Hemnehallen, Hemne samfunnshus, svømmehallen og kulØr'n.

Søknadsfrist er 01.05.2017.

 

Hvem kan søke:

Faste treningstider tildeles organisert idrett og kulturelle lag/organisasjoner som f.eks kor, korps, teaterlag m.m.

Utlånsperioden settes til ett år av gangen og følger skoleruta, mandag til fredag fra kl. 16.00 - 22.30.

 

Prioritering av leietakere:

Treningstid, hallflate og lokale fordeles i forhold til alder og antatt aktive i den enkelte gruppen. Lag/organisasjoner som har et begrunnet behov for treningstid i hall for å kunne utøve sin idrett vil bli prioritert

treningstid i Hemnehallen. Andre lag/organisasjoner vil bli fordelt mellom Hemnehallen, Hemne samfunnshus og kulØr'n.

Barn og unge prioriteres treningstid fra kl. 16.00. Treningstid etter kl. 21.00 tildeles voksne utøvere.

 

Søkerne vil etter søknadsfristen er utløpt bli innkalt til et felles fordelingsmøte hvor tildelt treningstid blir presentert.

Søknadsskjema for søknad om tildeling av treningstider finnes her:

http://www.hemne.kommune.no/wwfil/141706/sknadsskjema_treningstid.pdf

 

Spørsmål vedrørende søknadsskjemaet kan rettes til Hemne kommune v/Fellestjenester på e-post booking@hemne.kommune.no eller telefon 72 46 00 00.