A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Brukerundersøkelsen 2016 - 2017

Resultatet fra Brukerundersøkelsen er nå klart.

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i februar 2017 med følgende resultat :

                                 Snitt Bakkely barnehage                  Snitt Hemne                     Snitt Norge

Resultat for brukerne             5,1                                           5,5                                  5,2

Trivsel                                  5,2                                           5,5                                  5,3

Brukermedvirkning                5,0                                           5,3                                  4,9

Respektfull behandling           5,4                                           5,7                                  5,4

Tilgjengelighet                       5,6                                           5,7                                  5,5

Informasjon                          4,8                                            5,2                                  4,8

Fysisk miljø                           4,2                                            5,3                                  4,8

Helhetsvurdering                   5,1                                            5,6                                  5,3

 

Snitt totalt                            5,1                                            5,5                                  5,2

 

Svarprosent : 57

Antall utdelte spørreskjema : 28

Antall svar : 16